Home page > Produkce

Produkce

Produkty:

 • digitální modely území
 • digitální výškopisná data
 • rastrové ekvivalenty
 • digitální registy geodetických a speciálních geodynamických údajů
 • vojenské topografické mapy
 • standardizované mapy pro společné operace
 • vojenské speciální mapy
 • letecké měřické snímky
 • vojenskogeografické informace a dokumenty

 

Služby:

 • geodetické zabezpečení AČR
 • dálkový průzkum země
 • metrologie a speciální geofyzikální monitoring
 • geografická podpora štábů AČR
 • technická a systémová podpora při zavádění technologie GPS do AČR
 • školení a příprava příslušníků AČR v oblasti geografie
 • systémová podpora AČR při zavádění standardů v oblasti geografie

 

Aplikace:

 • modulární navigační systém
 • katalog geodetických údajů
 • software pro prezentaci dat na CD - MAPA ČR

 

 

Nahoru